Szczególnego charakteru nabierze nabożeństwo fatimskie, które odbędzie się w naszej parafii w niedzielę 13 października. Wpisze się ono w ogólnoświatowy Dzień Maryjny, zaplanowany z racji obchodów Roku Wiary. W tym dniu w Watykanie papież Franciszek zawierzy świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nabożeństwo fatimskie w tutejszym kościele rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 19.00, pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Pachuta ze Stowarzyszenia Misje Afrykańskie. Po Eucharystii zwyczajowo odbędzie się procesja różańcowa z lampionami wokół kościoła. Podczas nabożeństwa zostanie ponowiony akt poświęcenia świata Matce Bożej przez papieża Franciszka, który zamierza to uczynić w południe na Placu św. Piotra w Rzymie.

13 października przypadnie 96. rocznica ostatniego objawienia fatimskiego. Tegoroczna rocznica stała się sposobnością do zorganizowania Dnia Maryjnego. W Rzymie będzie on przeżywany w obecności oryginalnej figury Matki Bożej z Fatimy. Najważniejszymi momentami rzymskich wydarzeń będą sobotnie spotkania modlitewne z Ojcem Świętym, w tym Różaniec w łączności z sanktuariami maryjnymi całego świata oraz niedzielna Msza Święta o godz. 10.30 pod przewodnictwem papieża, połączona z oddaniem całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

O zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryja prosiła w 1917 r. w Fatimie. Po raz pierwszy aktu tego dokonał papież Pius XII, potem Paweł VI oraz trzykrotnie Jan Paweł II – 13 maja 1982 r. w Fatimie, 16 października 1983 r. i 25 marca 1984 r. w Watykanie. Treść aktu dokonanego przez bł. Jana Pawła II zostanie uroczyście odmówiona na zakończenie niedzielnych Mszy w parafiach diecezji tarnowskiej. (mg)