Licząca obecnie 7,5 tys. wiernych parafia pw. św. Pawła Apostoła obejmuje swoim zasięgiem zachodnio-południową część Bochni. Erygowana została 25 maja 1984 r. przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza (*1919 †1990).
Jest drugą co do wielkości bocheńską parafią, w której swoje siedziby mają dekanat Bochnia Zachód oraz dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Posługę na urzędach proboszcza i dziekana sprawuje ks. kan. dr Leszek Rojowski.

Proboszcza w obowiązkach kapłańskich wspiera pięciu księży wikariuszy, a w niedzielnej i świątecznej posłudze wśród chorych i fizycznie niesprawnych parafian – trzynastu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Organizację życia wspólnoty parafialnej wspomaga Rada Duszpasterska – aktualnie VI kadencji. Przy parafii zawiązały się i funkcjonują wspólnoty modlitewne, grupy apostolskie oraz katolickie stowarzyszenia i poradnia rodzinna. Zarówno inicjatywy podejmowane przez te środowiska, jak również rozmaite lokalne wydarzenia są opisywane w biuletynie, pt. „Głos Parafii”. Swoistym zwyczajem parafian stało się budowanie ruchomej szopki bożonarodzeniowej, organizowanie konkursów na najpiękniejszą bombkę choinkową, palmę i pisankę wielkanocną oraz pełnienie warty honorowej przy Grobie Pańskim przez strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

O piękno sprawowania liturgii Mszy świętych dba Liturgiczna Służba Ołtarza z licznym gronem lektorów, ministrantów i aspirantów. Tradycyjnymi spotkaniami modlitewnymi są tutaj nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Bożego Miłosierdzia, jak też nabożeństwa maryjne: fatimskie, z procesją różańcową wokół kościoła oraz do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i do Niepokalanego Serca Maryi. Parafianie czuwają na modlitwie za wstawiennictwem świętych – Pawła Apostoła, ojca Pio i Rity z Cascii, a także adorując Najświętszy Sakrament zanoszą modły w intencji kapłanów i powołań do służby Bożej. Częstokroć wierni proszą o orędownictwo polskich świętych – Jana Pawła II i Faustynę Kowalską oraz błogosławionych – Karolinę Kózkównę i Edmunda Bojanowskiego, obecnych poprzez relikwie w tutejszej świątyni. Owocem parafialnych obchodów Roku św. Pawła stało się coroczne Triduum biblijne z racji – przypadającego 25 stycznia – święta nawrócenia Apostoła Narodów. Trzydniowe, modlitewne spotkanie z patronem parafii jest połączone z rozważaniem Pisma Świętego, prowadzonym przez wykładowców tarnowskiej sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Katechezą na terenie parafii objętych jest siedem placówek oświatowych. Należą do nich: Ochronka – Niepubliczne Przedszkole „Pawełki” (ul. Stanisława Wyspiańskiego 25a), Miejskie Przedszkole nr 1 (ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego), Miejskie Przedszkole nr 2 (ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego), Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” (ul. Płk. Józefa Serugi), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki (ul. Kazimierza Wielkiego), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II (ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego) i Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica (ul. Edwarda Windakiewicza).

Z tutejszej parafii mieszkańcy Bochni i regionu wyruszają co roku na Jasną Górę w ramach Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej oraz co trzy lata pielgrzymują nocą do sanktuarium maryjnego w Pasierbcu. Tutaj rozpoczyna się Bieg Papieski ulicami Solnego Grodu, symbolicznie upamiętniający kolejne rocznice wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Przez parafię przebiega szlak pielgrzymkowy, wiodący do sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej, jak też do kościoła Kazimierzowskiego w Łapczycy i dalej, jako Droga św. Jakuba do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Na obszarze parafii znajdują się dwie murowane kaplice: wzniesiona w połowie lat 30. XX w. przez mieszkańców Kolanowa kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kolanowskiej oraz – przy ul. Krakowskiej – kaplica pw. św. Rozalii, której powstanie datuje się na 1831 r. Na uwagę zasługuje także kamienna zabytkowa figura Trójcy Świętej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego, wykonana w 1898 r. w zakładzie rzeźbiarskim Wojciecha Samka (*1861 †1921) w Bochni oraz kapliczka z XIX-wiecznym obrazem św. Stanisława Biskupa przy ul. Wiśnickiej.

Z kolei przy ul. Zaułek Franciszka Mollo znajduje się cmentarz św. Rozalii, na którym dokonywano pochówków do lat 70. XX w. Jednym z ostatnich pochowanych jest redemptorysta o. Władysław Całka (*1897 †1969), który uwięziony na wileńskich Łukiszkach prowadził dziennik, opisując w nim m.in. tragiczne losy duchowieństwa polskiego na Wileńszczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej. Związany rodzinnie z terenem tutejszej parafii zakonnik był również spowiednikiem i kierownikiem duchowym służebnicy Bożej Rozalii Celakówny oraz kapelanem wileńskiej organizacji Armii Krajowej. Z biegiem lat cmentarz św. Rozalii stał się ważnym miejscem pamięci narodowej z grobami z czasów I wojny światowej oraz ze zbiorową mogiłą żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bochni w pierwszych dniach września 1939 r. W ostatnich latach w tym miejscu odsłonięto obelisk upamiętniający tysiące Polaków – ofiary zbrodni ludobójstwa w Ponarach k. Wilna w latach 1941-1944, pomnik ku czci Powstańców 1863-1864 z Bochni i Obwodu Bocheńskiego, a także pomnik Dziecka Utraconego.