Odpust patronalny w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

Suma odpustowa o godz. 18.00

Św. Paweł Apostoł został patronem tejże parafii z woli biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Świętem parafii jest dzień – 29 czerwca, w którym Kościół katolicki czci apostołów Piotra i Pawła.

Św. Paweł to wyjątkowa postać. Nazwany – Apostołem Narodów – za szczególne posłannictwo i ogrom pracy dla Chrystusowego Kościoła. Nie należał do grona dwunastu Apostołów, gdyż żył w późniejszym czasie. Jego nawróceniu towarzyszyły wyjątkowe okoliczności, kiedy z Szawła narodził się Paweł, a wszystko stało się na drodze do Damaszku. Potrzeba było bezpośredniej interwencji Chrystusa, by Szaweł zrozumiał, że droga, którą dotychczas kroczył, jest fałszywa. Tropienie swoich współbraci Żydów, którzy opowiedzieli się za Chrystusem i wtrącanie ich do więzień – to była jego metoda zwalczania pierwszych chrześcijan. Nieomal w jednym momencie nastąpił przełom w życiu Szawła, z prześladowcy stał się gorliwym apostołem Jezusa Chrystusa. Całe swoje dalsze życie poświęcił wyprawom misyjnym w ówczesnym, cywilizowanym świecie w basenie Morza Śródziemnego. Jego słynne trzy podróże apostolskie, o których jest mowa w Dziejach Apostolskich, świadczą o jego tytanicznej pracy i bohaterskim poświęceniu dla sprawy Chrystusa i Jego Ewangelii. Finałem bogatego życia Pawła była męczeńska śmierć przez ścięcie w pogańskim Rzymie.

Odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego – w niedzielę po 14 września

Suma odpustowa o godz. 11.00

U genezy tej uroczystości stoi św. Helena, matka cesarza Konstantyna, która prawdopodobnie 14 września 326 roku odnalazła Drzewo Krzyża Świętego. Na miejscu męki Chrystusa cesarz Konstantyn wybudował bazylikę „Ad Crucem” – ku czci Krzyża Świętego. Obok niej wybudował drugą bazylikę – „Anastasis” – ku czci Zmartwychwstania Pańskiego. Bazyliki te, połączone podwórzem, zostały poświęcone 13 września 335 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku obchodzono uroczystość Podwyższenia Krzyża. Później obchód ten przeniesiono na 14 września, najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża Świętego, potem dla całego Kościoła powszechnego.

W VII wieku król perski Chozroez najechał na Ziemię Świętą. Splądrował kościoły chrześcijańskie, a większość z nich zburzył. Zabrał także relikwie Krzyża Świętego. Dopiero cesarz Herakliusz pokonał potęgę perską i zmusił Persów do oddania relikwii.
Było to 3 maja 629 roku. To wydarzenie miało wpływ na powstanie w Kościele Zachodnim oddzielnego święta, które nosiło nazwę Znalezienia Krzyża Świętego, choć faktycznie było to odzyskanie relikwii. Obchodzono to święto 3 maja. Posoborowa reforma liturgiczna połączyła ten obchód ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego, celebrowanym 14 września.

Zaznaczyć należy, że przeżywana w parafii św. Pawła Apostoła w Bochni uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego jest także nawiązaniem do historii miasta, bowiem na miejscu obecnego I Liceum Ogólnokształcącego na placu ks. Antoniego Czaplińskiego istniał niegdyś kościół pod tym wezwaniem.

Odpust ku czci tajemnicy Podwyższenia Krzyża Świętego ustanowił biskup tarnowski Wiktor Skworc dekretem datowanym na 23 marca 2003 roku.