Spotkanie formacyjne i organizacyjne członków parafialnego Caritasu – pierwsza środa miesiąca o godz. 18.30 (dolna część kościoła)

Patronalne święto Caritas przypada w drugą niedzielę wielkanocną, obchodzoną w całym Kościele jako Święto Bożego Miłosierdzia. W tym dniu członkowie parafialnego Oddziału Caritas biorą udział w uroczystej Mszy świętej o godz. 9.30.

Dyżury oddziału odbywają się w środy w godz. od 17.00 do 18.00 w dolnej części kościoła.

Wpłat można dokonywać m.in. na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA Oddział w Bochni / Nr konta: 47 1240 5208 1111 0000 5475 9053
Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni z dopiskiem: Caritas

************

Oddział Caritas Diecezji Tarnowskiej w parafii św. Pawła Apostoła powołano w czerwcu 1993 r., w miejsce działającej wcześniej Akcji Charytatywnej. Liczący ponad 20 osób Oddział niesie pomoc materialną i duchową ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wśród których dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą i bezrobociem.

Potrzebującym udzielana jest pomoc obejmująca głównie: pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań, realizację recept, przygotowywanie paczek świątecznych ze zbiórek artykułów żywnościowych w ramach prowadzonej przez młodzież akcji „Kilo”, zakup książek, przyborów, obuwia i odzieży dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zapomogi finansowe na kształcenie młodzieży, rozprowadzanie żywności, używanych mebli, odzieży, środków czystości, finansowanie obiadów dla dzieci, zbiórkę pieniędzy i różnych artykułów przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, życzenia świąteczne oraz upominki dla chorych.

W celu skuteczniejszego działania na rzecz najuboższych przy parafii organizowane są zbiórki pieniężne przy okazji rozprowadzania kadzidła, palm, baranków wielkanocnych, chorągiewek nagrobnych i świec wigilijnych oraz składki pieniężne od uczestników ceremonii ślubnych. Środki te tylko w części zaspokajają ogromne potrzeby. Ponadto z inicjatywy Caritas w każdą sobotę udzielane są przez nauczycieli różnych przedmiotów bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży.

 

Zarząd Oddziału Caritas przy parafii św. Pawła Apostoła w Bochni

Ks. dr Leszek Rojowski – przewodniczący / Krystyna Morajka – zastępca przewodniczącego
Barbara Hałas – sekretarz / Stefania Filipek – skarbnik