Msza święta i spotkanie formacyjno-organizacyjne dla członków Akcji Katolickiej – czwarta niedziela miesiąca o godz. 9.00 w dolnej części kościoła (spotkanie w kawiarence im. św. Jana Bosko)

Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu przedstawiciele Parafialnego Oddziału AK uczestniczą w uroczystej Mszy świętej w bazylice katedralnej w Tarnowie. Ponadto w parafii AK obchodzi swoje święto 23 kwietnia, w uroczystość św. Wojciecha.

Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Pawła Apostoła rozpoczął oficjalną działalność 7 kwietnia 2000 r.
Podstawowym celem stowarzyszenia jest formacja zmierzająca do odnowy duchowej społeczeństwa. Ponadto angażuje się ono w różne dziedziny życia, podejmuje różnorakie działania służące ludziom, szczególnie na terenie parafii. Zajmuje się działalnością oświatową, kulturalną, turystyczną i sportową oraz bierze udział w edukacji dzieci i młodzieży i włącza się w działalność mediów.
W zakresie pracy formacyjnej organizowane są comiesięczne zebrania, spotkania opłatkowe dla oddziałów parafialnych z dekanatu Bochnia Zachód oraz grup apostolskich działających w parafii.
Członkowie AK uczestniczą w regionalnych spotkaniach modlitewno-edukacyjnych. Każdego roku biorą też udział w pielgrzymkach i uroczystościach religijnych ogólnopolskich, diecezjalnych oraz parafialnych.

Akcja Katolicka parafii św. Pawła Apostoła w Bochni   >> zobacz

 

Zarząd Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Pawła Apostoła w Bochni 

Barbara Hałas – prezes / Krystyna Morajka – wiceprezes / Joanna Mistygacz  – skarbnik
Feliks Gruca – członek Zarządu / Andrzej Drozd – członek Zarządu