Rada Duszpasterska VII kadencji (2022-2027)

Przewodniczący: ks. dr Leszek Rojowski – proboszcz
Wiceprzewodnicząca: Agata Jeziorek
Sekretarz: Joanna Mistygacz

CZŁONKOWIE

Ks. Paweł Skraba – senior wspólnoty kapłanów
S. Elia – przedstawicielka sióstr zakonnych

Paweł Batko, Chojecki Łukasz, Dzięciołowski Mieczysław, Filipek Renata, Gawor Joanna, Goliński Michał, Gut Artur, Hałas Barbara, Hołda Robert, Kolasińska Anna, Krzywda Piotr, Machnik Grażyna, Morajka Krystyna, Pławecki Jacek, Rzepka -Płachta Krystyna, Styrna Kinga, Śliwa Janusz, Śliwa Krystyna, Truś Maksymilian

Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej