Poradnia rodzinna przy naszej parafii powstała w 1999 roku. Od momentu utworzenia dekanatu Bochnia Zachód pełni rolę poradni dekanalnej.

Priorytetem jej działań i służby jest przygotowywanie narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, co czyni się poprzez lansowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa w oparciu o naukę społeczną Kościoła. Nauka ta przekazywana jest młodym w czasie trzech spotkań  w poradni obejmujących warsztaty z naturalnych metod rozpoznawania płodności (NMRP) wg prof. Rotzera, a także na dniach skupienia, które odbywają się siedem razy w roku. W roku 2022 odbędą się w następujące niedziele: 23 stycznia, 27 marca, 22 maja, 24 lipca, 28 sierpnia, 25 września i 27 listopada. Dzień skupienia rozpoczyna się o godz. 12.00 w dolnym kościele Św. Pawła Apostoła w Bochni.

Innym rodzajem działalności poradni są kursy NMRP dla małżonków.

Wspomniane wyżej metody promujemy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęciach dotyczących rodziny.

Prowadzący poradnię zapraszają przede wszystkim narzeczonych, małżonków i młodych rodziców pragnących zmienić lub udoskonalić swój styl życia w zgodzie z prawem Bożym, sumieniem, zgodnie z naturą.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA NARZECZONYCH:

I spotkanie w Poradni: II piątki miesiąca (godz. 18.00)
II spotkanie w Poradni: we czwartki
Termin III spotkania ustalany indywidualnie
Uwaga: Narzeczeni mogą zgłaszać się na terminy, nawet z rocznym wyprzedzeniem przed przewidywaną datą ślubu.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 698 605 202
e-mail: por.rodzinna@wp.pl lub tel. 602 351 472, e-mail: kachalacka@op.pl (Katarzyna Łącka)

************