Poradnia rodzinna przy naszej parafii powstała w 1999 roku. Od momentu utworzenia dekanatu Bochnia Zachód pełni rolę poradni dekanalnej.

Priorytetem jej działań i służby jest przygotowywanie narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, co czyni się poprzez lansowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa w oparciu o naukę społeczną Kościoła. Nauka ta przekazywana jest młodym w czasie trzech spotkań  w poradni obejmujących warsztaty z naturalnych metod rozpoznawania płodności (NMRP) wg prof. Rotzera, a także na dniach skupienia, które odbywają się sześć razy do roku.

Innym rodzajem działalności poradni są kursy NMRP dla małżonków.

Wspomniane wyżej metody promujemy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęciach dotyczących rodziny.

Prowadzący poradnię zapraszają przede wszystkim narzeczonych, małżonków i młodych rodziców pragnących zmienić lub udoskonalić swój styl życia w zgodzie z prawem Bożym, sumieniem, zgodnie z naturą.

************