Dziewczęca Służba Maryjna – DSM – to grupa liturgiczna zrzeszająca dziewczęta, które pragną przeżywać swoją wiarę na wzór Matki Bożej Niepokalanej. Poznając Maryję uczą się one chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, miłości do Jezusa w wyborze tego, co trudne.

W praktyce przynależność do DSM-u polega na wypełnianiu Pięciu zadań dziecka Maryi, którymi są: 1. Posłuszeństwo, 2. Wspólnota, 3. Radość, 4. Ofiara, 5. Życie w przyjaźni z Jezusem, a także regularnym uczestnictwie w spotkaniach grupy oraz wspólnym przeżywaniu Niedzielnej Eucharystii.

Spotkania grupy odbywają się w salce o. Maksymiliana Marii Kolbego. Grupa starsza ma spotkania w soboty o 11.00, a grupa młodsza we wtorki o godzinie 16.30. Niedzielna Eucharystia z udziałem dziewczynek z DSM-u jest sprawowana w każdą Niedzielę o godzinie 11.00 w dolnym kościele. Opiekę z ramienia parafii nad Dziewczęcą Służbą Maryjną sprawuje s. Krystyna.

MODLITWA:
„O Pani moja, o Matko moja cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż, jako dziecka i własności Twojej. Amen.”

Fotokronika 12.12.2021 >>>zobacz