Początki Domowego Kościoła w tutejszej parafii sięgają wczesnych lat 90. XX wieku. Wówczas powstał pierwszy krąg składający się z pięciu rodzin, którego opiekunem duchowym był ks. Stanisław Bochniarz. Obecnie na terenie parafii działa dziesięć kręgów rodzin. Każdy z nich ma swojego duchowego opiekuna. W comiesięcznych spotkaniach uczestniczą: ks. Jan Nowakowski, ks. proboszcz Leszek Rojowski, ks. Paweł Skraba, ks. Piotr Golemo, ks. Maciej Igielski, ks. Dawid Włodarczyk i ks. Adam Wójcik

Domowy Kościół działa w określonych strukturach. Podstawową jednostką jest krąg składający się z 4-6 małżeństw. Kręgi tworzą rejon. Nasz rejon liczy 20 kręgów, w których zgromadzonych jest blisko 100 małżeństw. Parą rejonową są małżonkowie Małgorzata i Roman Makarewiczowie. Natomiast moderatorem rejonowym jest ks. Leszek Rojowski, parafii pw. św. Pawła Apostoła w Bochni.

Jeśli chcielibyście uczestniczyć w naszych spotkaniach lub macie pytania dotyczące Domowego Kościoła – czekamy na Was! Możecie kontaktować się z nami poprzez księży lub małżonków.

************

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju.
Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają w wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin.
Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.

Wspólnota Dzieci Bożych

Spotkania w soboty o godz. 10.00 w dolnej części kościoła

Opieka duszpasterska: ks. Adam Wójcik