Głos Parafii / Nr 162-163 >> kliknij
Zobacz wydanie PDF

ROK XXVII NR 1-2 (162-163) CZERWIEC 2020

W numerze:

Międzynarodowy Kolping. Grupa Kolpinga z Polski miała okazję wyjechać do Kolonii w Niemczech na międzynarodowe warsztaty związane z aktywnością wśród seniorów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kolpinga z krajów Europy Wschodniej.
W tej grupie znalazła się również trzyosobowa delegacja z Bochni. s. 4

Orszak Trzech Króli. W historię naszej parafii oraz Bochni wpisał się zorganizowany po raz pierwszy „Orszak Trzech Króli”. Przedsięwzięcie zrodziło się jako oddolna inicjatywa różnych wspólnot, mająca na celu przywracanie tradycji wspólnego kolędowania. Jest to jednocześnie wydarzenie religijne i kulturalne. s. 6

Pielgrzymka śladami Jezusa. Goethe napisał: kto chce zrozumieć poetę, musi udać się do kraju poety. My możemy parafrazując jego słowa powiedzieć, że chcąc zrozumieć Biblię, trzeba iść do kraju, w którym żyli jej bohaterowie i gdzie rozegrały się wydarzenia opisane na kartach Pisma Świętego. Dlatego także my zdecydowaliśmy się na fascynującą podróż do kraju Jezusa. s. 9


Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Pawła Apostoła w Bochni

ISSN 1507-0743

Adres redakcji: ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia

tel. 14 612 42 65
e-mail: parafia@pawelbochnia.pl


Redaktor naczelny:
 ks. Robert Krzyszkowski
Zespół redakcyjny: Marta Babicz, Alicja Golińska, Jolanta Nanek

Skład DTP | druk: PRINTGRAPH Brzesko

* * * * * * * * * * * *

Pierwszy numer biuletynu parafialnego „Głos Parafii” ukazał się na Wielkanoc 1993 r. Przez dziesięć lat wydawany był co miesiąc, a następnie stał się dwumiesięcznikiem. Od 2007 r. gazeta przybrała formę kwartalnika, publikowanego na Wielkanoc, w czerwcu (odpust patronalny), we wrześniu (odpust na Podwyższenie Krzyża) i na Boże Narodzenie. Od tego czasu nakład pisma –
o charakterze religijnym i społecznym – wynosi ok. 1000 egzemplarzy. Jego czytelnikami są głównie rodziny tutejszej parafii.