W niedzielę, 18 listopada, w tutejszej parafii zostaną przeprowadzone wybory do Rady Duszpasterskiej. Wyłonią one dziesięciu parafian, którzy będą wspierać proboszcza w organizacji życia duszpasterskiego parafii.

Na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania znajdą się nazwiska osiemnastu kandydatów na członków do Rady Duszpasterskiej. Zgodnie z obowiązującym w diecezji tarnowskiej regulaminem wyborów – są oni pełnoletnimi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii i w swoim postępowaniu kierują się etyką katolicką.

Głosujący, tj. pełnoletni parafianie, powinni zaznaczyć znakiem „X” na swojej karcie wyborczej nazwiska dwóch różnych kandydatów. Jeżeli na karcie zostanie oznaczonych więcej kandydatów, tylko dwa pierwsze nazwiska będą uwzględnione w podsumowaniu wyników wyborów. Kartę będzie można wypełnić i złożyć do urn wyborczych bezpośrednio po każdej Mszy Świętej. Uczynić to można tylko w dniu wyborów.

Podliczenia głosów dokona kilkuosobowa komisja wyborcza. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady powinno nastąpić po upływie tygodnia od dnia wyborów.

Rada Duszpasterska piątej kadencji zostanie utworzona na lata 2012-2017. Członkami tego gremium będą osoby z wyboru, z urzędu i mianowane przez proboszcza. Radni tutejszej parafii będą współpracować w ramach pięciu sekcji roboczych: liturgicznej, kulturowo-medialnej, charytatywnej, gospodarczej i artystycznej. Radzie zwyczajowo będzie przewodniczył proboszcz parafii. (mg)

Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej

 

Kandydaci do Rady Duszpasterskiej
V kadencji (2012-2017)
parafii św. Pawła Apostoła w Bochni

Augustyn Urszula – ul. Spiska
Basąg Mirosław – ul. Jakubowskiego
Filipek Andrzej – ul. Dołuszycka
Filipek Renata – ul. Nowy Świat
Jeziorek Agata – ul. Nowy Świat
Kłósek Marcin – ul. Wiśnicka
Krzywda Piotr – ul. Legionów Polskich
Machaj Marek – ul. Serafińskich
Pławecki Andrzej – ul. Pagórek
Rachwalski Andrzej – ul. Nowy Świat
Rogusz Piotr – ul. Legionów Polskich
Solak Zbigniew – ul. Wiśnicka
Szydłowska Krystyna – ul. Legionów Polskich
Trojan Sabina – ul. Rydla
Truś Jan – ul. Jakubowskiego
Turek Jerzy – ul. Legionów Polskich
Waligóra Andrzej – ul. Legionów Polskich
Zięba Jan – ul. Wybickiego