W tutejszej parafii po raz piąty odbędzie się triduum biblijne poświęcone życiu i nauczaniu jej patrona – św. Pawła Apostoła. Trzydniowe spotkanie – wpisujące się w parafialne obchody Roku Wiary – rozpocznie się w piątek, 25 stycznia, kiedy Kościół katolicki świętuje nawrócenie Apostoła Narodów.

W ramach tegorocznego spotkania z patronem parafii zostaną wygłoszone okolicznościowe kazania przez wykładowców tarnowskiej sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: ks. dr. hab. Piotra Łabudę, ks. dr. Mirosława Łanoszkę i ks. dr. Jerzego Krzanowskiego.

W piątek i w sobotę (25 i 26 stycznia) nauki zostaną wygłoszone podczas wieczornych nabożeństw o godz. 18.00, a w niedzielę (27 stycznia) w czasie wszystkich Mszy Świętych. Ich tematyka – w oparciu o nauczanie św. Pawła Apostoła – będzie dotyczyć wskazań dla rodziców i dzieci, etyki oraz wiary. Zagadnienia te będą poruszane w kontekście przeżywanego obecnie przez katolików Roku Wiary.

W tutejszej parafii styczniowe triduum biblijne odbywa się od 2009 roku. Trzydniowe modlitewne spotkania z Apostołem Narodów połączone z rozważaniem Pisma Świętego są owocem parafialnych obchodów Roku Świętego Pawła. (mg)

 

PROGRAM  TRIDUUM  BIBLIJNEGO
W KOŚCIELE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W BOCHNI

25-27 stycznia 2013 r.

 

PIĄTEK, 25 stycznia
Święto Nawrócenia św. Pawła

Msza Święta o godz. 18.00

Ks. dr hab. Piotr Łabuda – Wskazania św. Pawła dla rodziców i dzieci


SOBOTA, 26 stycznia

Msza Święta o godz. 18.00

Ks. dr Mirosław Łanoszka – Etyka św. Pawła


NIEDZIELA, 27 stycznia

Msze Święte o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00

Ks. dr Jerzy Krzanowski – Rok Wiary ze św. Pawłem