Po zimowej przerwie rozpoczynamy czwarty rok akcji – „Makulatura na misje”, której celem jest pomoc w budowie studni i zbiorników rozprowadzających wodę do obiektów planowanego Centrum Dziecka: „Cite de la vie – Mere Josepha”
w biednej części stolicy Kamerunu – Yaounde. W ramach akcji – koordynowanej przez parafialny oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – zużyty karton i papier można przekazać na przykościelnym placu w sobotę – 22 kwietnia
– w godz. od 7.00 do 16.00.

Dzieło to koordynuje s. Kolbena Frąckiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. Siostry wykupiły część terenu pod Centrum, co w tamtych warunkach jest dość trudne, gdyż bardzo dużo czasu zajmuje sprawdzenie praw własności do gruntu. Na początku kwietnia dokonano odwiertu, po którym s. Kolbena przesłała nam wiadomość: „W wykopanej studni głębinowej jest woda! Teraz czas na założenie ręcznej pompy i poświęcenie terenu”.

Siostry Pasjonistki zauważają, że nadal jest potrzebne wsparcie rozpoczętego dzieła, dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli i o wrażliwym sercu do przyniesienia zużytego papieru i kartonu na parking przy tutejszym kościele, gdzie
22 kwietnia (w sobotę) będzie ustawiony kontener na ten właśnie surowiec. Akcja odbędzie się w godz. od 7.00 do 16.00.

Kolejne zbiórki planujemy 10 czerwca i 16 września przy kościele św. Jana Nepomucena, zaś ostatnią w tym roku akcję przeprowadzimy ponownie w naszej parafii – 14 października.

Przypominamy, że w przypadku problemów z magazynowaniem makulatury, można  wcześniej dostarczyć ją do bazy firmy recyklingowej Ekombud, znajdującej się przy ul. Partyzantów 7 (wjazd od ul. Gazowej). Poświadczenie przekazania makulatury można oddać organizatorom w dniu zbiórki. (mś)