Oddziały Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Akcji Katolickiej z naszej parafii świętowały rocznice swojego powstania – odpowiednio 20- i 15-lecia. Rocznicowe obchody odbyły się w niedzielę – 13 grudnia – w tutejszym kościele, a na ich program złożyły się Msza Święta, wystąpienia gości z Krakowa i Kalisza oraz promocja książki, poświęconej rodzicom Prezydenta RP – Janinie i Janowi Dudom.

Uroczystość rozpoczęła Msza koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. dr. Jana Banacha, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin tarnowskiej kurii. Z kolei okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Jan Bartoszek, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. W koncelebrze udział wzięli m.in. proboszcz parafii, ks. prałat Jan Nowakowski oraz ks. Stanisław Bochniarz, który niegdyś sprawował opiekę duszpasterską nad oddziałem SRK.

Po Eucharystii był czas na świadectwa – Małgorzaty i prof. Zbigniewa Trybułów z Kalisza oraz prof. Janiny Milewskiej-Dudy i prof. Jana Dudy. Małżonkowie opowiedzieli o swoich rodzinach, dając przykład budowania bezcennych i owocujących w przyszłości zdrowych relacji między rodzicami a dziećmi, także z wnukami, czyniąc to w oparciu o wartości chrześcijańskie. Borykali się z rozmaitymi codziennymi trudnościami, realizowali się zawodowo – jak czas pokazał – ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi, do dziś angażują się w różne formy działalności publicznej. Najważniejsze jednak – co podkreślali – jest to, aby wszelkie sprawy, a nade wszystko troskę o dom rodzinny i wychowywanie dzieci powierzać Bogu i Jemu dać się prowadzić.

W ramach tego rocznicowego spotkania, dla licznie przybyłych mieszkańców Bochni i regionu, zorganizowano również możliwość osobistej rozmowy z bohaterami co dopiero wydanej książki, pt. „Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk”, w której czytamy m.in.: „Skoro takie było zrządzenie Opatrzności, że nasz syn został wybrany prezydentem, to znaczy, że jako rodzice mamy obowiązek o nim mówić. Podobnie o naszej rodzinie. Mówić po to, by ludzie wiedzieli, skąd wywodzi się Andrzej Duda, co jest dla niego istotne, jaki system wartości wyznaje. Polacy mają do tego prawo”.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich rozpoczęło swoją działalność 26 lutego 1995 r., zaś początki tutejszego oddziału Akcji Katolickiej sięgają 7 kwietnia 2000 r. Obie grupy mają w dorobku organizację wielu przedsięwzięć o charakterze modlitewnym, konferencyjnym, pielgrzymkowym, czy też konkursowym. Członkowie obydwu tych organizacji spotykają się regularnie w naszej świątyni na Mszy Świętej – w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 9.00. Wtedy też wspólnie podejmują tematy ważne dla społeczności lokalnej i na szerszą skalę, inicjując kolejne możliwe przedsięwzięcia. Niewątpliwie te grupy dobrze wpisują się w funkcjonowanie duszpasterstwa parafialnego, pokazują wydatną rolę ludzi świeckich w dziele krzewienia wiary i jej praktycznego przełożenia na życie religijne i społeczne mieszkańców Bochni. (mg)

Galeria zdjęć   >> zobacz