Rozpoczęliśmy 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Jego zwieńczeniem będzie błogosławieństwo kierowców
i ich pojazdów w niedzielę 25 lipca – w naszej parafii po Mszy świętej o godz. 17.00. Możemy stać się również sponsorami środków transportu dla misjonarzy.

W tych dniach polecamy w modlitwach kierowców i podróżnych, co czynimy za wstawiennictwem ich patrona – św. Krzysztofa. Jest to także czas zachęty do mądrego i odpowiedzialnego korzystania z prywatnych i publicznych środków transportu.

Jednocześnie do użytkowników pojazdów jest kierowany apel o włączenie się w dzieło misyjne pod nazwą: Akcja św. Krzysztof
– 1 grosz za 1 kilometr. Tym sposobem możemy wesprzeć misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie
1 grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr drogi. |KazKo|

Komunikat na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa   >> zobacz

KAI i MIVA Polska | Konferencja prasowa   >> zobacz