Po przerwie zimowej przystępu­jemy do dalszego zbierania makulatury na budowę studni w Afryce. Zużyty karton i papier będzie można przekazać w sobotę – 16 kwietnia – na parkingu przy naszym kościele. Akcja – koordynowana przez parafialny oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – odbędzie się w godz. od 7.00 do 16.00.

Tym razem nasza pomoc będzie skierowana do Kamerunu, gdzie Zgromadze­nie Sióstr Męki Pana Naszego Je­zusa Chrystusa, zwanych Pasjo­nistkami, prowadzi sześć ośrod­ków misyjnych. Swoją opieką otaczają przede wszystkim dzie­ci, młodzież i ludzi chorych. Najpilniej potrzebna jest studnia w pla­cówce misyjnej w diecezji Bamenda w wio­sce Mbei – jak informuje s. Tomasza Bo­gumiła Sadowska, jedna z pierwszych pol­skich Pasjonistek, od lat pracujących w Ka­merunie.

W tym roku w naszym mieście odbędą się cztery całodniowe zbiórki makulatury – dwukrotnie w naszej parafii (w kwietniu i październiku) i podobnie w parafii św. Jana Nepomucena (w czerwcu i we wrześniu). Przypominamy, że w przy­padku problemów z magazynowaniem makulatury, można wcześniej dostarczyć ją do firmy recy­klingowej EKO-PARTNER przy ul. Party­zantów 2, a poświadczenie przekazania oddać organizatorom w dniu zbiórki.

Dziękując wszystkim ludziom dobrej woli za dotychczasową wielką wrażli­wość i zaangażowanie, prosimy o po­nowne włączenie się w tegoroczną akcję, bo jak ktoś obliczył – 1 kg makulatury to 75 l wody dla ludzi, którzy bardzo cierpią z powodu jej braku. (mś)