Dwunastu kleryków tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego – wśród nich nasi rodacy Paweł Śliwa i Dominik Mikulski – przyjęło święcenia diakonatu w tutejszym kościele – w sobotę, 24 maja. Ceremonii święceń i Mszy Świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Jan Piotrowski.

Alumnom piątego roku WSD w Tarnowie towarzyszyli przełożeni, kapłani z rodzinnych parafii, klerycy, rodzice z rodzinami, znajomi, siostry zakonne, grupy lektorów i ministrantów. Jako że wśród tegorocznych kandydatów do święceń diakonatu znaleźli się dwaj nasi parafianie, tym samym bocheńska świątynia pw. św. Pawła Apostoła stała się miejscem tej szczególnej ceremonii.

Szafarz sakramentu święceń bp Jan Piotrowski zachęcał diakonów, aby odważnie czynili to, do czego zostają przeznaczeni. – Nie lękajcie się niczego, ponieważ waszą posługę będziecie sprawować w Kościele, który od zawsze powołany jest do służby i miłości – mówił hierarcha. Do nowych duchownych diecezji tarnowskiej biskup zwrócił się również z apelem: Dajcie Jezusowi swoje dłonie i swoje serca, użyczcie mu swoich ust do przepowiadania Ewangelii, która zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy. Miejcie czyste spojrzenie, a będziecie mieć wielu dobrych przyjaciół, dawajcie innym Chrystusa, a wszystko inne będzie łatwiej rozdać. Pokochajcie Boże słowo i modlitwę Liturgii Godzin.

Na pamiątkę tego wydarzenia diakoni zostali obdarowani brewiarzami do codziennej modlitwy, zaś z rąk proboszcza tutejszej parafii ks. Jana Nowakowskiego otrzymali obrazy św. Pawła Apostoła, wykonane przez bocheńskiego artystę Grzegorza Kapcię.

Począwszy od tej majowej soboty diecezja tarnowska wzbogaciła się w sumie o 23 nowych duchownych. Stało się tak, gdyż święcenia diakonatu odbyły się równolegle w parafii św. Antoniego Padewskiego w Krynicy-Zdroju. Tamtejszej uroczystości przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski.

Diakonat stanowi pierwszy stopień sakramentu święceń kapłańskich. Diakon jest zobowiązany do zachowywania celibatu, posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu i codziennej modlitwy Liturgią Godzin. Za­kres funkcji duszpasterskich i liturgicznych diakona obejmuje m.in.: udzielanie chrztu, rozdzielanie Komunii świętej, błogosławienie związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierają­cym, przewodniczenie obrzędowi pogrzebo­wemu, czy też czytanie wiernym Pisma Świętego i głoszenie homilii. (mg)

Święcenia diakonatu w obiektywie kl. Sebastiana Piecha   >> zobacz