W dniach 23–25 stycznia w naszej parafii odbędzie się szóste triduum biblijne, poświęcone jej patronowi św. Pawłowi. Tym razem Apostoł Narodów zostanie przedstawiony jako człowiek słowa Bożego i teolog z zasadniczymi wskazaniami moralnymi. Nauki będą głoszone podczas Mszy Świętych o godz. 18.00.

W ramach tegorocznego spotkania z patronem parafii zostaną wygłoszone okolicznościowe kazania przez wykładowców tarnowskiej sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: ks. dr.  Roberta Głuchowskiego, ks. dr. hab. Janusza Królikowskiego i ks. dr. hab. Marka Kluza.

W tutejszej wspólnocie parafialnej styczniowe triduum biblijne odbywa się od 2009 roku. Trzydniowe modlitewne spotkanie, połączone z rozważaniem Pisma Świętego, jest organizowane z racji święta Nawrócenie św. Pawła Apostoła. (mg)

 

PROGRAM  TRIDUUM  BIBLIJNEGO
W KOŚCIELE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W BOCHNI

23–25 stycznia 2014 r.

 

CZWARTEK, 23 stycznia

Msza Święta o godz. 18.00
Nowenna do św. Pawła Apostoła

Ks. dr Robert Głuchowski: Apostoł Paweł – człowiek słowa Bożego

 

PIĄTEK, 24 stycznia

Msza Święta o godz. 18.00

Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII: Apostoł Paweł – teolog

 

SOBOTA, 25 stycznia
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Msza Święta o godz. 18.00

Ks. dr hab. Marek Kluz: Zasadnicze wskazania moralne apostoła Pawła