BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego [12 kwietnia br.]

 

Po zgromadzeniu się przed wielkanocnym posiłkiem ojciec/matka mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają: Amen.

Ojciec/matka zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec/matka mówi:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach, gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem,
dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie.
Prośmy Chrystusa, aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec/matka odczytuje tekst Pisma Świętego:

Posłuchajmy słów Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić?
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec/matka wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie, kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek, wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane
z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my
– pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec/matka wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas wielkanocnego posiłku.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo
na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

Baranku Boży, Ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli
na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się
także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panującej epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych.
Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.


POBIERZ tekst obrzędu
   >> PDF lub DOCX