WIELKA SOBOTA

Wielka sobota jest dniem ciszy żałobnej. Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. W tym dniu Kościół powstrzymuje się całkowicie od sprawowania ofiary Mszy Świętej. Komunia święta może być udzielana tylko pod postacią Wiatyku. Jedynymi sakramentami jakie można w ten dzień sprawować są pokuta i namaszczenie chorych.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów Wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

WIGILIA PASCHALNA

Wigilia Paschalna rozpoczyna Wielkanoc, czyli największe święto w całym roku liturgicznym. Nawiązuje do nocy wyjścia Izraelitów z Egiptu.

Na liturgię Wigilii Paschalnej składa się liturgia światła, słowa Bożego, chrzcielna, Eucharystyczna. Każdy z wymienionych powyżej obrzędów posiada określoną symbolikę i znaczenie.

LITURGIA ŚWIATŁA

Liturgia światła rozpoczyna się na zewnątrz kościoła, gdzie kapłan święci ogień od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni.

Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię Zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”.

LITURGIA CHRZCIELNA

Na liturgię chrzcielną składają się: litania do Wszystkich Świętych, poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Liturgia Nocy Paschalnej osiąga swoją pełnię w Eucharystii, która jest sakramentalnym uobecnieniem osoby Chrystusa zmartwychwstałego, upamiętnieniem Ofiary Krzyża i obecności naszego Pana, który daje siebie na pokarm. Jest to Uczta Paschalna, która stanowi przedsmak wieczystej Paschy i jest to szczyt całego Triduum Paschalnego, uobecnia przejście Chrystusa ze śmierci do życia. Wigilia Paschalna należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest najbardziej uroczystą Mszą Świętą.

Dzień ten powinien być przeżywany w skupieniu, ale jednocześnie nie możemy zapominać o radości jaka płynie z tego wielkiego wydarzenia. Jezus pokonał śmierć i szatana, a nam otworzył bramy do Królestwa Niebieskiego.