W najbliższą sobotę – 30 stycznia – odbędą się święcenia biskupie nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, ks. Artura Ważnego. W związku z tym biskup tarnowski Andrzej Jeż skierował do nas komunikat,
w którym prosi o modlitwę w intencji biskupa nominata.


KOMUNIKAT w związku ze święceniami biskupimi  

nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej

Drodzy Diecezjanie!

W sobotę 30 stycznia br., będziemy przeżywać w Kościele tarnowskim radość związaną z przyjęciem święceń biskupich przez nowego biskupa pomocniczego naszej diecezji, księdza Artura Ważnego. Uroczysta Msza święta, połączona z udzieleniem sakry biskupiej, będzie celebrowana w tym dniu o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Tarnowie-Mościcach pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenia, nie będzie możliwy udział dużej grupy wiernych
w uroczystości święceń. Dlatego też zachęcam do łączności za pośrednictwem Telewizji Trwam oraz diecezjalnego Radia  RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, które będą transmitować to wydarzenie.

Jeszcze raz proszę Was gorąco o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, szczególnie w dniu jego konsekracji biskupiej, aby mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu i podejmować z apostolską gorliwością stojące przed nim obowiązki i nowe wyzwania.

Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 19 stycznia 2021 r.

ŹRÓDŁO fotografii na stronie głównej   >> zobacz

 

************

SŁÓW KILKA o biskupie nominacie

Decyzja papieża Franciszka o nominacji ks. Artura Ważnego na sufragana tarnowskiego została ogłoszona 12 grudnia ub. roku. Informację Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przedstawił pasterz naszej diecezji – bp Andrzej Jeż.
Wydarzenie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.


Od wikariusza do ojca duchownego

Ks. Artur Ważny pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach (obecnie diecezja rzeszowska). Świecenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach pw. Matki Bożej Bolesnej w Limanowej oraz pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Następnie był dyrektorem diecezjalnego biura duszpasterstwa młodzieżowego, po czym został duszpasterzem akademickim – w Tarnowie, jak też w diecezji tarnowskiej. W kolejnych latach pełnił urząd proboszcza
w parafii pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, był dyrektorem wydziału ds. nowej ewangelizacji kurii diecezjalnej
w Tarnowie oraz ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej.


Wśród naszych parafian

Biskup nominat zapisał się również w dzieje naszej parafii. Stało się tak za sprawą trzecich misji świętych, które odbyły się
w 2004 r. Wówczas ks. Artur Ważny wraz z ks. Stanisławem Cyranem głosili nauki i prowadzili nabożeństwa. Te swoiste tygodniowe rekolekcje były dziękczynieniem za 20 lat istnienia parafii, a nade wszystko stanowiły duchowe przygotowanie
do konsekracji naszej świątyni. |KazKo|


GOŚĆ TARNOWSKI:
Ks. Artur Ważny nowym biskupem pomocniczym w Tarnowie