ZAPRASZAMY!

W środę, 25 stycznia, Kościół katolicki będzie świętował nawrócenie św. Pawła Apostoła. To święto ma szczególne znaczenie dla tutejszej wspólnoty parafialnej, której blisko 28 lat patronuje Apostoł Narodów. Po raz czwarty temu wydarzeniu będzie towarzyszyło triduum biblijne, w ramach którego wierni będą mogli zgłębić wiedzę na temat życia i nauczania patrona parafii.

Triduum rozpocznie się w poniedziałek 23 stycznia, a zakończone zostanie w święto nawrócenia Apostoła Narodów. Przez trzy kolejne dni, podczas Mszy świętych o godz. 18.00, będą gościć z tematycznymi kazaniami kapłani naszej diecezji, wykładowcy tarnowskiej sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W pierwszym dniu triduum będzie mowa o nauce św. Pawła na temat Eucharystii. Zagadnienie to przedstawi pochodzący z parafii Wszystkich Świętych w Chorzelowie ks. dr hab. Janusz Królikowski, profesor UPJPII i kierownik katedry teologii dogmatycznej Wydziału Teologicznego w Tarnowie, a do niedawna także wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

We wtorek, 24 stycznia, będzie gościł w naszej parafii prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i wykładowca pedagogiki ks. mgr lic. Piotr Gawenda, który pochodzi z parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Mówił on będzie o wychowaniu na podstawie nauczania św. Pawła.

Zwieńczeniem triduum będzie kazanie pochodzącego z parafii św. Heleny w Nowym Sączu ks. dr. Piotra Łabudy, p.o. kierownika katedry egzegezy Nowego Testamentu tarnowskiej sekcji Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie. Badacz m.in. dzieła i życia Apostoła Narodów oraz członek Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej przybliży spotkania św. Pawła z Jezusem Chrystusem.

W tutejszej parafii triduum bilijne odbyło się po raz pierwszy w 2009 roku. Te trzydniowe modlitewne spotkania z Apostołem Narodów połączone z rozważaniem Pisma Świętego są owocem parafialnych obchodów Roku Świętego Pawła. (mg)

 

PROGRAM TRIDUUM BIBLIJNEGO

23-25 stycznia 2012 r.

 w kościele św. Pawła Apostoła w Bochni

 

 

Poniedziałek, 23 stycznia

Msza święta o godz. 18.00
Ks. dr hab. Janusz Królikowski – Św. Paweł o Eucharystii

 

Wtorek, 24 stycznia

Msza święta o godz. 18.00
Ks. mgr lic. Piotr Gawenda – Św. Paweł o wychowaniu

 

Środa, 25 stycznia
Nawrócenie św. Pawła Apostoła
(święto)

Msza święta o godz. 18.00
Ks. dr Piotr Łabuda – Spotkania św. Pawła z Chrystusem