Już po raz 10. w naszej parafii odbędzie się Triduum biblijne.
Zwyczajowo jest ono organizowane z racji święta Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadającego 25 stycznia.

To modlitewne spotkanie z patronem parafii, połączone z rozważaniem Biblii, będzie trwać przez trzy dni,
począwszy od czwartku (25.01). W tych dniach w czasie wieczornych Mszy Świętych (o godz. 18.00) zostaną wygłoszone okolicznościowe kazania, jak też odbędą się nabożeństwa do Apostoła Narodów.

W naszej wspólnocie parafialnej Triduum biblijne odbywa się od 2009 r. Jest ono owocem jubileuszowych obchodów
Roku św. Pawła. W czasie tego dorocznego wydarzenia przypominana jest postać Apostoła Narodów i bogactwo jego nauczania, a wszystko odbywa się w duchu modlitewnego dziękczynienia. (mg)