Wielkanoc 2016

Prawdziwy sens naszemu życiu i istnieniu całego wszechświata nadaje to, co wydarzyło się w Poranek Wielkanocny – zmartwychwstanie Chrystusa.

Ta niepodważalna prawda, za którą naoczni świadkowie – apostołowie – oddali życie, ponieśli męczeńską śmierć, napełnia nas nadzieją i radością, że nasze życie tylko się zmienia, ale nie kończy, bo zdąża ku zmartwychwstaniu.

Ta wyjątkowa niedziela w roku liturgicznym skłania nas do radosnej refleksji, że tylko życie z Bogiem może być w pełni owocne i piękne, nawet gdy jest obarczone grzechem, bo nasz Ojciec w niebie jest miłosierny. Niech ta wielka nadzieja przenika nasze troski i szarą rzeczywistość dnia, a radość wiary mobilizuje do wewnętrznej przemiany.

Duszpasterze