Koniec łagodnej zimy i początek wiosny wykorzystaliśmy na dalsze prace przy budynku parafialnym, głównie w jego części, przeznaczonej na przedszkole. Ruszyły także procedury naboru dzieci do tej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Po wstępnych pracach przy tzw. małej architekturze i po zaizolowaniu piwnic przystąpiliśmy do wykonania zewnętrznej elewacji budynku wraz z ociepleniem jego ścian. W tym celu architekt zdecydował o położeniu styropia­nu, liczącego 20 cm grubości. Front obiek­tu przedszkola od strony zachodniej zo­stanie dodatkowo obłożony piaskowcem, aby w ten sposób nawiązać do wyglądu kościoła. Także kolorystyka będzie harmo­nizować z plebanią i kościołem.

Jednocześnie przeprowadziliśmy wstępne rozmowy odnośnie wypo­sażenia przedszkola i placu zabaw. Czeka nas także poważna inwestycja, związana z wyposażeniem kuchni cateringowej. Wszystko jest tak ukierunkowane, aby budynek przedszkola, jego wyposażenie, jak też otoczenie były atrakcyjnie zagospodarowane, spełniając najnowsze wymogi europejskie.

W międzyczasie rozpoczęliśmy procedurę naboru dzie­ci do tej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Od 1 kwietnia rodzice mogą składać odpowiednie wnioski, które będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Działalność przedszkola zostanie zainaugurowana 1 września. (xjn)

Galeria zdjęć   >> zobacz