Kilkanaście prac zgłoszono w ramach konkursu na pisankę wielkanocną, przeprowadzonego przez parafialny oddział Akcji Katolickiej jeszcze przed Wielkanocą. Konkurs był skierowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Autorzy wszystkich pisanek zostaną wyróżnieni w trzecią niedzielę kwietnia.

Celem kolejnego już tego rodzaju konkursu w tutejszej parafii jest propagowanie tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi, jak też własnoręcznego i pomysłowego wykonania pisanek w różnych technikach plastycznych. Spośród piętnastu zgłoszonych prac komisja konkursowa wyróżniła osiem, w tym przyznano dwa pierwsze miejsca. Organizatorzy przygotowali pamiątkowe dyplomy dla wszystkich małych artystów. Wcześniej ich pisanki trafiły do parafian w ramach przedświątecznego kiermaszu dobroczynnego, koordynowanego przez oddział Caritas.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursowych i wręczenie nagród nastąpi w trzecią niedzielę kwietnia (17.04), podczas Mszy dla dzieci, która zwyczajowo odbywa się w naszym dolnym kościele o godz. 11.00. (bh)