W niedzielę, 1 maja, o godz. 18.00 rozpoczęła się plenerowa majówka przy kapliczce położonej przy ul. Wiśnickiej. Wspólny śpiew litanii loretańskiej i pieśni maryjnych został poprzedzony poświeceniem odnowionej kapliczki, którego dokonał ks. proboszcz Leszek Rojowski. W majówce wzięła udział liczna grupa naszych parafian, goście oraz ks. prałat Jan Nowakowski. Blisko 90-letnia murowana kapliczka została wybudowana staraniem Katarzyny Krajewskiej i poświęcona w roku 1934. Stała się ona lokalnym centrum modlitwy w maju i październiku. Z inicjatywy komitetu, składającego się z p. Marioli, p. Marcina Kłóska, p. Zofii Tworzydło (wnuczka fundatorki), p. Ewy Tomczyk i p. Aliny Bukowskiej, dokonano gruntownej odnowienia kapliczki z zewnątrz i wewnątrz oraz jej najbliższego otoczenia.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom z komitetu odnowy za ich bezinteresowne zaangażowanie i ofiarną pomoc. Dzięki ich wysiłkom kapliczka i jej otoczenie nabrały na nowo pięknego blasku.

Poniższe zdjęcia pochodzą z okolicznościowej książeczki opracowanej przez p. Marka Juryka i p. Antoninę Bukowską-Lekką