„Za kamieniem kryć się będzie zaduma, refleksja, żal i ból, ale i ufna modlitwa wielu bocheńskich matek i ojców, którzy nie doczekali się narodzin tego właśnie dziecka – tak bardzo oczekiwanego i tak bardzo już przez nich pokochanego. A ono – a ono »wymknęło się do Boga«… Do Ojca najlepszego z najlepszych, który jest w niebie…”. (Piękne memento…)

W Bochni podjęto się budowy Pomnika Dziecka Utraconego. Monument powstaje z myślą o dzieciach, które nie doczekały narodzin, a także dla rodziców doświadczonych ich utratą. Inicjator przedsięwzięcia – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z naszej parafii – rozpoczęło publiczną zbiórkę funduszy na ten cel. Dzieło można wesprzeć finansowo podczas kwest w bocheńskich parafiach oraz wpłatami na rachunek bankowy.

Bocheński pomnik ma być oddaniem hołdu dzieciom przedwcześnie utraconym i jednocześnie ma stanowić jedną z form pomocy w ukojeniu bólu ich rodziców. Do realizacji tego pomysłu wybrano projekt krakowskich rzeźbiarzy Agnieszki i Marka Maślańców.

Przedstawia on osobę z re­liefem prenatalnym w popiersiu, w stanie głębokiej refleksji sytuacji, której doświad­czyła. Krzyż z napisem: „Nadzieja zbawie­nia” daje możliwość religijnego odniesienia i ukojenia rozpaczy w Zbawicielu. U pod­nóża pomnika umieszczono zdanie: „W hołdzie dzieciom utraco­nym”, mające budzić pozytywną re­akcję na społeczny problem i zadumę nad tajemnicą odejścia dziecka, w każdym etapie jego rozwoju. Wymowa pomnika może jednocześnie skłonić do refleksji rodziców, którzy wybrali aborcję – tak o idei wybranego projektu mówi Tadeusz Pawłowski, prezes oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy tutejszej parafii.

Ok. 40 tysięcy kobiet rocznie w Polsce do­świadcza poronienia samoistnego dziecka poczętego, a 20 tysięcy prze­żywa martwe narodziny własnego dziecka. Ro­dzice dotknięci bólem utraty upra­gnionego dziecka rzadko doświadczają właściwej pomocy prawnej i psychicznej, a nierzadko nawet napotykają wiele utrud­nień w otrzymaniu właściwej informacji, wy­dania płodu, znajomości praw. Dlatego też zamiarem inicjatorów budowy pomnika jest to, aby ukazać lokalnej społeczności ten problem wielowymiarowo, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów – duchowego, medycz­nego i prawnego.

Prawa rodziców dziecka utraconego   >> kliknij

Pomnik planuje się odsłonić podczas diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodzi­ny, który przejdzie ulicami Bochni w październiku br. Wcześniej zamierza się zorganizować sympozjum o tematyce życia, wraz z przedstawieniem kwestii dziecka utraconego. Wtedy też będzie okazja wyartykułowania – ważnej dla ludzi wierzących – odpowiedzi na pytanie o zbawienie dzie­ci nienarodzonych bez chrztu. Odpowiedź ta brzmi: „Należy mieć nadzieję na zbawienie tych dzie­ci”, co potwierdził papież Benedykt XVI w bulli „Spes orandi”. (mg)

Polecamy >>   Piękne memento – Pomnik Dziecka Utraconego w Bochni

 

Zarząd SRK zwraca się do wszystkich wrażliwych na ten problem
z prośbą o wsparcie finansowe budowy Pomnika Dziecka Utraconego

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
33-100 Tarnów, ul. Bema 14

Nr konta: 81 1240 1910 1111 0000 0897 9388
z dopiskiem: POMNIK