Cztery parafianki otrzymały listy gratulacyjne i statuetki Misericors od Caritas Diecezji Tarnowskiej. Wolontariuszki parafialnego oddziału tej charytatywnej organizacji zostały wyróżnione przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Diecezjalne obchody Caritas odbyły się 11 kwietnia w bazylice mniejszej w Grybowie.

Na tegoroczną uroczystość zaproszono ponad 80 osób i instytucji – darczyńców, wolontariuszy i pracowników Caritas, działających na terenie diecezji tarnowskiej. Statuetką „miłosierny sercem” zostały również wyróżnione: Józefa Dziża, Barbara Hałas, Krystyna Morajka i Alicja Zięba, które od wielu lat aktywnie angażują się w działalność oddziału Caritas przy naszej parafii. Biskup tarnowski zauważył, że przez ich uczynki Bóg może okazywać potrzebującym łaskę swego miłosierdzia. – Niech wasze ręce będą zawsze przedłużeniem tych Bożych dłoni – życzył zgromadzonym w Grybowie wolontariuszom bp Andrzej Jeż. Członkinie parafialnej Caritas są kolejnymi osobami, których zaangażowanie w działalność charytatywną dostrzeżono w diecezji tarnowskiej. Wcześniej innych naszych parafian wyróżniono w ramach Jubileuszu 75-lecia diecezjalnej Caritas i Dzieł Miłosierdzia – w październiku 2011 r. w Tarnowie.

Parafialny oddział Caritas liczy blisko 25. wolontariuszy, stale i bezinteresownie udzielających pomocy materialnej i duchowej ludziom w trudnej sytuacji życiowej, wśród których dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą i bezrobociem. Wsparcie okazuje się m.in. poprzez zapomogi finansowe, przekazywaną żywność, środki czystości, książki, przybory szkolne, obuwie i odzież. W tym celu przy parafii organizowane są zbiórki pieniężne przy okazji rozprowadzania kadzidła, palm, baranków i pisanek wielkanocnych, zielnych wiązanek, chorągiewek nagrobnych i świec wigilijnych oraz składki pieniężne od uczestników ceremonii ślubnych. Z inicjatywy Caritas udzielane są przez nauczycieli różnych przedmiotów bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży. – Ta bogata działalność jest godna podziwu. Zdajemy też sobie sprawę, że jest ona niewystarczającą, wręcz symboliczną w morzu potrzeb – zauważa ks. proboszcz Jan Nowakowski, stojący na czele zarządu parafialnego oddziału Caritas. (mg)