Spotkania we wtorki o godz. 17.00 w sali na plebanii

Opieka organizacyjna i prowadzenie formacji: ks. Adam Wójcik

Grupa misyjna działająca w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci skupia najmłodszych parafian interesujących się problematyką misyjną. Celem cotygodniowych spotkań grupy jest przybliżenie jego uczestnikom realiów życia na misjach,
a także rozbudzenie w nich odpowiedzialności za misje i misjonarzy przez modlitwę, ofiarę oraz czynne angażowanie się
w akcje misyjne (np. coroczną akcję kolędników misyjnych). Jak bowiem mówił św. Jan Paweł II: „Działalność misyjna
pomaga wzrastać w wierze i czyni radosnymi uczniami Jezusa”.