Nasza parafia trwale upamiętni ks. infułata Stanisława Wójtowicza, inicjatora budowy tutejszego kościoła. Na okoliczność 30. rocznicy śmierci wieloletniego proboszcza bocheńskiego w murach świątyni parafialnej zostanie odsłonięta i poświęcona mosiężna tablica pamiątkowa. Ceremonia odbędzie się w niedzielę – 23 listopada – podczas Mszy Świętej o godz. 9.30.

Uroczysta Eucharystia – wpisująca się w obchody 30-lecia istnienia naszej wspólnoty parafialnej – odbędzie się pod przewodnictwem ks. prałata dr. Karola Dziubaczki, penitencjarza w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Kapłan ten był następcą ks. infułata Wójtowicza na probostwie w Bochni (1984–1992). Główny celebrans niedzielnej uroczystości dokona poświęcenia pamiątkowej tablicy, wykonanej z mosiądzu według projektu bochnianina Łukasza Sękiewicza, absolwenta Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

Ks. infułat dr Stanisław Wójtowicz zmarł 3 października 1984 r. w wieku 72 lat. Był proboszczem parafii św. Mikołaja – wówczas jedynej w Bochni – przez 25 lat. W tym czasie dał się poznać jako energiczny i gorliwy duszpasterz. Był czcicielem i propagatorem kultu cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Znany z działalności charytatywnej, publicystycznej, jak też z wykładów m.in. teologii pastoralnej w seminariach duchownych. Zainicjował budowę naszego kościoła i doprowadził do powołania przy nim wspólnoty parafialnej. Osobiście sprawował Msze Święte w czasie uroczystości – poświęcenia miejsca pod budowę świątyni (1981) oraz wmurowania kamienia węgielnego (1982), które odbyły się pod przewodnictwem ówczesnego biskupa tarnowskiego abp. Jerzego Ablewicza. Pod koniec życia rozpoczął też starania o wzniesienie kościoła św. Jana Nepomucena. Ks. Stanisław Wójtowicz spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni. (mg)