W piątek – 11 listopada – przypada święto narodowe z racji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W naszym kościele Msza Święta o godz. 18.00 będzie dziękczynieniem za ziemską Ojczyznę, jak też będziemy przepraszać Boga za nasze grzechy.

Za dar Ojczyzny trzeba ciągle Bogu dziękować. To jest przecież nasz wspólny dom, który niegdyś straciliśmy, będąc ponad 120 lat w niewoli obcych państw. Wdzięczni za dar niepodległości Polski, chcemy jednocześnie prosić Boga o siłę i odwagę w urządzaniu naszej Ojczyzny na mocnych fundamentach bogatej tradycji, kultury i wiary. Abyśmy przez mądre ustawy i zarządzenia pomnażali dobra materialne dla wszystkich, aby młode pokolenie nie musiało się tułać po obcej ziemi, podejmując próbę godnego, lepszego życia.

Chcemy także przeprosić Boga za zło, za grzechy popełnione w przeszłości, ale i teraz, tak jak to uczyniła ostatnio stutysięczna rzesza naszych rodaków na Jasnej Górze. Zapraszamy więc naszych parafian na ten ojczyźniany wieczór pokuty. (xjn)