Centralna uroczystość odpustowa ku czci patrona parafii św. Pawła Apostoła odbyła się pod przewodnictwem ks. infułata dr. Wiesława Szurka, wikariusza biskupiego ds. formacji kapłanów diecezji rzeszowskiej. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. prof. dr hab. Józef Błażej Łach, ks. Adam Sztaba, ks. Piotr Bodziony i ks. Sebastian Kolasa. Uroczystość uświetnili Dziewczęcy Chór Parafialny Puellae Sancti Pauli oraz Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni. (mg)