W piątek, 29 czerwca, przypada uroczystość odpustowa ku czci patrona parafii św. Pawła Apostoła. Sumie odpustowej wraz z procesją eucharystyczną będzie przewodniczył ks. infułat dr Wiesław Szurek, wikariusz biskupi ds. formacji kapłanów diecezji rzeszowskiej. Początek uroczystości o godz. 18.00.

Mszę Świętą będą koncelebrować ks. prof. dr hab. Józef Błażej Łach z Uniwersytetu Rzeszowskiego i ks. Adam Sztaba, proboszcz parafii w Łężkowicach. Celebransi, obchodzący w tym roku 40. rocznicę święceń kapłańskich są kolegami rocznikowymi z seminarium proboszcza parafii ks. Jana Nowakowskiego.

Ponadto w tym dniu zostaną odrawione Msze Święte o godz.: 6.30, 8.00, 9.30 i 11.00.

W parafii będzie również gościł zespół Genezareth z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Grupa zapewni oprawę muzyczną Mszy o godz. 9.30 i 11.00, po których też wystąpi z krótkimi recitalami. 

W dniu odpustu w kościele św. Pawła Apostoła można uzyskać odpust zupełny. W tym celu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię świętą, nawiedzić tutejszy kościół, odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego, wyzbyć się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. (mg)

Odpust patronalny w uroczystość śś. Piotra i Pawła – 29 czerwca   >> kliknij