„Przypatrzmy się powołaniu naszemu” – pod takim hasłem rozpoczynają się dziś diecezjalne obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Tarnowie i beatyfikacji Karoliny Kózkowny. W programie obchodów w Tarnowie, Zabawie i Wał-Rudzie znalazły się Msze Święte, nabożeństwa, katechezy, nocne czuwania i koncerty. Centralna uroczystość odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca, w kościele bł. Karoliny w Tarnowie, gdzie uroczystej Eucharystii o godz. 10.30 będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Spotkanie z Janem Pawłem II w stolicy diecezji tarnowskiej odbyło się 10 czerwca 1987 roku. W czasie centralnej uroczystości z udziałem ponad 2 milionów osób Ojciec Święty beatyfikował Karolinę Kózkównę, pochodzącą z Wał-Rudy k. Zabawy. Wtedy też ówczesny biskup ordynariusz Jerzy Ablewicz został podniesiony do godności arcybiskupa. Wcześniej zespół artystyczny „Żywe Słowo” z tutejszej parafii wystąpił na podium ze specjalnym programem słowno-muzycznym.

W kościele św. Pawła Apostoła wydarzenie sprzed 25. lat upamiętnia odlana z brązu jedna z rzeźb wkomponowanych w chrzcielnicę. Dzieło przedstawia postać Jana Pawła II w otoczeniu wyniesionych przez niego na ołtarze patronek diecezji tarnowskiej, m.in. bł. Karoliny. Również relikwie tej błogosławionej zostały sprowadzone na stałe do tutejszego kościoła. Szczątki bł. Karoliny umieszczono we wnęce ołtarza podczas konsekracji świątyni w 2004 roku. (mg)

25. rocznica wizyty Jana Pawła II w Tarnowie   >> kliknij

Zapisane z sercu – audycje, zdjęcia   >> kliknij

 

 

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU

– 25 LAT Z BŁOGOSŁAWIONĄ KAROLINĄ

PROGRAM

 

ZABAWA

PIĄTEK, 8 czerwca

18.00 Mecz otwarcia Euro 2012: Polska – Grecja (wspólne oglądanie transmisji)
21.00 Apel jasnogórski 
21.15 Recital Marii Bober o bł. Karolinie
22.30 Czuwanie
24.00 Eucharystia pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

• Poetyckie zamyślenie szlakiem męczeństwa: montaż słowno-muzyczny w wykonaniu zespołu „Pod Gruszą”
• Adoracja Najświętszego Sakramentu – nocne indywidualne czuwanie do godziny 7.00

 

SOBOTA, 9 czerwca

Karolina uczy 

7.00 Godzinki o świętym życiu i śmierci bł. Karoliny 
7.30 Śniadanie

WAŁ-RUDA

9.00 Katecheza pod Gruszą 
9.30 Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny

ZABAWA

12.00 Eucharystia pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka
13.30 Prezentacja Szwadronu Jazdy Konnej im. V Pułku Jazdy Konnej 
13.45 Poczęstunek i tańce lednickie
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Karolina inspiruje 

15.15 Katecheza Ojca Świętego Jana Pawła II o bł. Karolinie
15.30 Prezentacja dzieł związanych z bł. Karoliną
16.30 Świadectwa uczestników przybyłych na spotkanie w Zabawie
18.00 Czas na posiłek

Z Karoliną wielbimy Boga 

18.30 Uwielbienie Boga za dar beatyfikacji Karoliny Kózkówny
20.00 Strefa chwały – koncert New Life’m
21.00 Apel jasnogórski
22.00 Nocne spotkanie przy ognisku

 

TARNÓW
Kościół bł. Karoliny Kózkówny

 

PIĄTEK, 8 czerwca

20.00 Droga Krzyżowa na Osiedle Zielone połączona z osadzeniem i poświęceniem nowego krzyża

 

SOBOTA, 9 czerwca

20.00 Recital Marii Bober o bł. Karolinie
20.00 Apel jasnogórski z bł. Janem Pawłem II

 

NIEDZIELA, 10 czerwca
Dziękczynienie za wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie i beatyfikację Karoliny Kózkówny

10.30 – Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza