Politolog i nauczyciel akademicki prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki będzie gościem spotkania, zorganizowanego przez działającą przy naszej parafii Rodzinę Kolpinga. Mieszkający w Proszowicach profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentuje swoją najnowszą książkę pt. „Myśl polityczna I Rzeczpospolitej”, opublikowaną przez krakowskie Wydawnictwo Arcana.

 

Spotkanie z autorem odbędzie się w piątek 23 września br.,
w sali konferencyjnej w dolnej części kościoła św. Pawła Apostoła w Bochni. Początek o godz. 18.30.

 

Ze wstępu książki

Krytyczne stanowisko wobec dziejów I Rzeczypospolitej stało się w okresie międzywojennym dominujące w historiografii polskiej. Również w okresie po II wojnie światowej stosunek do przeszłości okazał się być kontynuacją tradycji stańczykowskiej.

Stało się tak z zupełnie zrozumiałych względów, dla komunistów takie pojęcia jak wolność polityczna, prawa polityczne, w tym prawo do oporu wobec władzy stanowiły zagrożenie. Należało zatem podjąć wszystkie możliwe działania zmierzające do tego, aby I Rzeczypospolita ze swą kulturą republikańską, tradycją wolnościową, nie była źródłem inspiracji dla zniewolonych Polaków…

Słowo o autorze

Włodzimierz Bernacki jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym w 2005 r. został kierownikiem Zakładu Myśli Politycznej, a w 2008 r. dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Od dziesięciu lat wykłada również w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Jest autorem kilku i współautorem kilkunastu książek. Publikuje w Naszym Dzienniku, Gazecie Polskiej i Nowym Państwie, a także pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej Radia Kraków. 

Od 2010 r. należy do zespołu eksperckiego, działającego przy wicemarszałku Sejmu RP Marku Kuchcińskim. Brał udział w zakładaniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Pełni funkcję prezesa Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem oraz wiceprezesa Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.