Komunia święta na rękę – w obecnej sytuacji zagrożenia pandemią – jest jednym z dwóch możliwych sposobów przyjmowania Ciała Pańskiego.

Osoby, które pragną przyjąć Komunię świętą na rękę, winny to uczynić w następujący sposób: lewą dłoń otwartą kładziemy
na dłoni prawej, w ten sposób, że obie dłonie są lekko skrzyżowane, po czym, otrzymawszy od kapłana Ciało Chrystusa, bierzemy je palcami dłoni prawej i przyjmujemy (osoby leworęczne układają dłoń prawą na lewej).

Należy mieć na uwadze, że Komunię świętą przyjmujemy przed kapłanem!

Niezmiennie, kiedy idziemy procesyjnie do Komunii świętej, to należy wcześniej uklęknąć na jedno kolano,
chyba że względy zdrowotne lub inne na to nie pozwalają.

Komunia święta dla osób, które pragną ją przyjąć na rękę, będzie rozdzielana w niedziele i podczas dużych uroczystości w dwóch miejscach naszej świątyni: przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej (jak dotychczas) oraz przy kaplicy Miłosierdzia Bożego.
W dni powszednie – Komunia święta na rękę będzie rozdzielana tylko od strony kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Innymi słowy, Komunii świętej w ten sposób będą udzielali kapłani stojący najbardziej na zewnątrz stopnia ołtarzowego. |ks. Proboszcz|