Pierwszy z tutejszej parafii misjonarz ks. Michał Rachwalski rozpocznie w tym tygodniu pracę duszpasterską w Republice Środkowoafrykańskiej. Kapłan został posłany do pracy misyjnej przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w czasie uroczystej Mszy Świętej, odprawionej 18 września w kościele św. Pawła Apostoła.

Ks. Michał przyjmując krzyż głosiciela Ewangelii stanie się fideidonistą, tzn. darem wiary i pobożności rodzimego diecezjalnego Kościoła dla Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. Tam, w sercu Afryki, będzie on świadkiem Chrystusa i dzielnym znakiem Zmartwychwstałego, w imię którego głoszone jest nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom – oznajmił na wstępie swojego kazania biskup tarnowski Andrzej Jeż. A słowa te skierował do licznie zgromadzonych kapłanów diecezji tarnowskiej, rodziny nowego misjonarza, a także jego rodaków, spośród których wyróżniały się dzieci ubrane w stroje z krajów misyjnych.

Posłanie misyjne ks. Michała Rachwalskiego przypadło w liturgiczne święto św. Stanisława Kostki. Tym samym – jak podkreślił pasterz diecezji – ten święty stał się patronem tego wydarzenia. – Ten młody święty zawsze fascynował wielu, zwłaszcza ludzi młodych, których pociągał swym radykalizmem i odwagą działania – przypomniał biskup ordynariusz.
Zauważył też, że w przeciwieństwie do świętego zakonnika, ks. Michał cieszy się powszechną akceptacją dokonanego wyboru. – To bardzo ważne, aby mieć oparcie w najbliższych, jednakże sam musi podejmować radykalne decyzje, sam musi wyruszyć w drogę, tak jak św. Stanisław Kostka. Znamienne jest że sprzeciw i niezrozumienie z jakim spotkał się św. Stanisław pochodziły ze strony tych, od których mógłby oczekiwać najwięcej zrozumienia i wsparcia. My jednak głęboko wierzymy, że ks. Michał ma zawsze potęgę modlitwy w nas wszystkich i potęgę miłości oraz potęgę miłości tych, którzy na niego oczekują – mówił hierarcha.

Miejscem pracy misyjnej trzydziestoletniego kapłana będzie parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Bimbo. Tam – począwszy od 26 września – podejmie się misyjnego dzieła, realizowanego zgodnie z wolą Bożą, którą odczytał w swoim sercu. Biskup Andrzej Jeż zwrócił się bezpośrednio do nowego misjonarza diecezji tarnowskiej:

Na Tobie spocznie od dzisiaj zadanie wypełniania woli Ojca Niebieskiego w Republice Centralnej Afryki. Najpierw, aby ludzie, pośród których będziesz pracował, mogli „zobaczyć Syna”, by mogli zobaczyć Chrystusa w Tobie samym, w Twoim życiu i w codziennej służbie Ewangelii. Potem, aby widząc, mogli „w Niego uwierzyć”, także dzięki głoszonej przez Ciebie Dobrej Nowinie o zbawieniu, dzięki sprawowanym sakramentom uświęcającym ich życie. I wreszcie, aby wierząc, „mieli życie wieczne”, aby ziarno zasianego w nich Słowa Bożego wydało obfity plon w postaci dobra i odnalezienia prawdziwej wartości i sensu życia. Jako świadek Chrystusa będziesz mógł budzić w mieszkańcach tego kraju siłę nowej nadziei, która jest tak potrzebna pośród nędzy, chorób i braku nieraz podstawowych środków do życia.

Biskup tarnowski zwrócił się także do zgromadzonych w kościele św. Pawła Apostoła: Proszę was wszystkich, módlcie się za nowego misjonarza, za wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, przychodźcie im z pomocą poprzez dary duchowe i materialne. Niech w ten sposób, pomimo, że sami nie udajemy się na misje, okaże się nasza gorliwość i troska o sprawy Ewangelii na tym świecie.

Po homilii nastąpił obrzęd posłania ks. Michała do pracy misyjnej. Pasterz Kościoła tarnowskiego poświęcił krzyż misyjny i nałożył go na szyję kapłana, aby stał się dla niego wymownym przewodnikiem na apostolskich drogach, pomocą w niebezpieczeństwach, a także pociechą w życiu i przy śmierci.

Nowy misjonarz diecezji tarnowskiej podejmie pracę duszpasterską wśród Afrykańczyków po dwuipółletnim okresie koniecznej formacji duchowej i intelektualnej. Najpierw przebywał w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Zwieńczeniem tego okresu było otrzymanie przez ks. Michała krzyża misyjnego z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore, co nastąpiło 25 kwietnia 2011 r. w Gnieźnie. Końcowym etapem przygotowań był dla niego roczny staż językowy we Francji, kolejno w paryskiej szkole dla obcokrajowców oraz w parafiach Vivonne i Saint Maixent l’Ecole w diecezji Poitiers. (mg)

Galeria zdjęć Zbigniewa Jędrzejka z posłania misyjnego ks. Michała   >> kliknij

 

Materiał filmowy autorstwa Piotra Rogusza