Wyjątkowy klimat, jaki roztacza wokół siebie Jezus Miłosierny utrwalony na obrazie „Jezu, ufam Tobie”, udzielił się także parafianom od św. Pawła w Bochni. 24-godzinne nawiedzenie przez cudowny obraz i relikwie Apostołów Miłosierdzia – św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II u niejednego wywołało wiele emocji, u niektórych także łzy wzruszenia.

Czas nawiedzenia poprzedzony był modlitewnym i duszpasterskim przygotowaniem – przez czwartkowe adoracje Najświętszego Sakramentu i piątkowe modlitwy w Godzinie Miłosierdzia. Bezpośrednie przygotowanie stanowiło triduum formacyjne poprowadzone przez sercanina, ks. Michała Olszewskiego.

Uroczystościom powitania obrazu – w niedzielne popołudnie, 24 sierpnia, tuż przed godziną 17.00 – przewodniczył bp Jan Piotrowski. Tłumy Pawłowych parafian witały wizerunek Jezusa Miłosiernego i relikwie świętych. Relikwiarze w procesji nieśli przedstawiciele młodzieży oraz jedna z naszych bocheńskich rodzin. Obraz do kościoła wnosili górnicy wśród fanfar i gry orkiestry salinarnej. Ksiądz Proboszcz w imieniu wszystkich zgromadzonych w świątyni odmówił specjalną modlitwę ku czci Chrystusa – witając w ten sposób obraz i relikwie w naszym parafialnym Wieczerniku. Uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem bpa Jana koncelebrował Ksiądz Proboszcz wraz z księżmi wikariuszami, rodakami, kapłanami z dekanatu oraz zaproszonymi księżmi-gośćmi. Biskup uwrażliwiał nas w homilii, byśmy umieli być świadkami miłości miłosiernej w naszej codzienności. Na koniec pobłogosławił tak licznie zgromadzonym parafianom na czas nawiedzenia.

Na całą dobę bocheńska parafia św. Pawła Apostoła stała się niejako krakowskimi Łagiewnikami. Czuwanie przed obrazem zaangażowało całą Pawłową wspólnotę – swój czas na adorację mieli przedstawiciele poszczególnych grup działających przy parafii – kręgi rodzin, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka i Caritas, członkowie neokatechumenatu, Parafialna Rada Duszpasterska, Róże Ojców i Matek. Czas na prywatną i wspólnotową modlitwę w nocnych godzinach mieli mieszkańcy wszystkich rejonów naszej parafii – ci z osiedla, z Dołuszyc, Kurowa i Kolanowa.

Wyjątkowe momenty stanowiły sprawowane w czasie nawiedzenia Msze Święte. W godzinie Apelu Jasnogórskiego przy ołtarzu zgromadzili się kapłani-rodacy, a także byli księża wikariusze – prosząc miłosiernego Boga o dar nowych powołań do służby Bożej z naszej wspólnoty parafialnej. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Piotr Bajor, kazanie wygłosił ks. Piotr Furmański, o oprawę liturgiczną zadbały siostry zakonne wraz z klerykami.

Msza Święta o północy była wołaniem o miłosierdzie i radość nieba dla zmarłych z naszej parafii, po niej trwała modlitwa różańcowa połączona z wypominkami. Po nocnym czuwaniu poranne modlitwy rozpoczął śpiew Godzinek o Miłosierdziu Bożym. Wyjątkowe przeżycia towarzyszyły Mszy Świętej o godz. 9.30, w której licznie uczestniczyli chorzy i starsi. Udzielono im sakramentu namaszczenia chorych.

Południowe godziny czuwania zdominowali najmłodsi parafianie – dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej sprawowana była Msza Święta o godz. 11.00. Niezmiernie radował też widok najmłodszych dzieci oraz matek oczekujących potomstwa, którym po krótkim nabożeństwie o godz. 13.00 kapłani udzielili specjalnego błogosławieństwa. Swoją godzinę adoracyjną miała także młodzież szkół średnich, młodzież studiująca i pracująca.

Wiarę w moc Bożego miłosierdzia potwierdziła bardzo liczna obecność parafian na pożegnaniu obrazu. O 15.00 odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po niej modlono się w czasie uroczystej Mszy Świętej na zakończenie czasu peregrynacji. Ksiądz Proboszcz zawierzył całą naszą parafią Jezusowi Miłosiernemu. Wśród dźwięku dzwonów i śpiewu pieśni obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie Apostołów Miłosierdzia powędrowały do kolejnej parafii i kolejnego dekanatu zarazem – na drugi kraniec Bochni – do św. Jana Nepomucena. (xkb)

Galeria zdjęć z powitania obrazu i relikwii   >> zobacz

Materiał filmowy z pożegnania obrazu i relikwii   >> zobacz