Ponad 40 osób wzięło udział w parafialnej pielgrzymce do sanktuariów Maryjnych w Leśniowie, Gidlach i Częstochowie oraz do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Dwudniowa wyprawa autokarowa (27 i 28 sierpnia) wpisała się w Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej z okazji Roku Świętego Józefa.

Wśród pielgrzymów byli m.in. ks. dr Leszek Rojowski, proboszcz tutejszej parafii oraz członkowie kilku oddziałów Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej z Robertem Rybakiem, prezesem zarządu diecezjalnego AK na czele. To wspólne pielgrzymowanie było czasem modlitwy i refleksji, radosnej atmosfery ze śpiewem przy dźwiękach akordeonu. Przewodnik wzbogacał naszą wiedzę przekazując ciekawe, obszerne informacje o miejscach, które znalazły się na pielgrzymkowym szlaku.

W Leśniowie, gdzie znajduje się niezwykłe Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin, uczestniczyliśmy we Mszy świętej,
którą celebrował ks. Proboszcz. Dziękowaliśmy za nasze rodziny i przez przyczynę Maryi i św. Józefa zawierzyliśmy je Panu Bogu. Tam dziękowaliśmy też za dar naszych mam, tych żyjących i tych, które już odeszły.

W Gidlach nawiedziliśmy Bazylikę NMP wybudowaną w miejscu znalezienia (wyorania z ziemi przez rolnika) cudownej figurki.
Był czas na modlitwę i zapoznanie się z historią tego miejsca. Matka Boża w Gidlach cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. Liczne świadectwa pisane i malowane na tabliczkach wotywnych mówią o dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach.

Nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze było ostatnim punktem programu pierwszego dnia pielgrzymki. Zgromadziliśmy się u tronu Jasnogórskiej Pani na krótką modlitwę w osobistych intencjach.

Pobyt w Kaliszu rozpoczęliśmy od wysłuchania koncertu chóru katedralnego, pt. „Dla Ciebie Maryjo” w katedrze św. Mikołaja. Następnie w Narodowym Sanktuarium św. Józefa uczestniczyliśmy w konferencji nt. „Rola i znaczenie kultu św. Józefa w kaliskim sanktuarium w XX i XXI w.”, którą wygłosił ks. prof. UAM Michał Kieling. Natomiast w samo południe uczestniczyliśmy
w Eucharystii, której przewodniczył bp Damian Bryl.

Biskup kaliski w wygłoszonej homilii podkreślał, że św. Józef był człowiekiem wiary, ufającym Panu Bogu, człowiekiem zaangażowanym. Może być dla nas wzorem do naśladowania. Hierarcha zachęcał do modlitwy do św. Józefa, aby umacniał naszą wiarę, ufność, żebyśmy nie zwątpili, że Pan Bóg nie zostawi nas, że nas przeprowadzi przez trudne chwile, które przeżywamy, że zły duch nie króluje. Królem tego świata jest Jezus Chrystus i do Niego należy ostatnie słowo. W tych trudnych czasach, wielu sprzecznych opinii, poglądów, hipotez trzeba żebyśmy żyli według Bożego słowa, żeby Boże słowo było dla nas najważniejszym punktem odniesienia w naszych decyzjach i wyborach. Ważne jest także , aby w życiu kierować się zasadą wzajemnej miłości, żeby zasada miłości wzajemnej przenikała nasze wspólnoty, parafialne oddziały AK, żebyśmy troszczyli się
o ducha wzajemnej miłości, szacunku, wsparcia i pomocy. Bp Bryl przypomniał także o bliskiej beatyfikacji sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego. Zauważył, że to wydarzenie powinno zachęcić nas do tego, żebyśmy żyli nauczaniem Prymasa Tysiąclecia, poznawali je i przenosili w nasze czasy. Na koniec hierarcha podkreślił, że pielgrzymka to czas modlitwy, spotkań
i nabierania ducha. Życzył zgromadzonym, aby z tej pielgrzymki wrócili pełni nadziei i dobrego ducha, radości i pokoju,
aby zanieśli tę nadzieję rodzinom, najbliższym i wspólnotom parafialnym.

Podczas Eucharystii, w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa, prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej
Urszula Furtak zawierzyła Oblubieńcowi Maryi Akcję Katolicką w Polsce.

Na zakończenie pielgrzymki złożono kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Po uroczystościach był czas na zwiedzanie Kalisza, w czym sprzyjała nam słoneczna pogoda. Wracaliśmy do domu wdzięczni Panu Bogu i organizatorom za te cudowne przeżycia. |Barbara Hałas|