Wybrane fotografie autorstwa ks. Macieja, kilka słów pisanych ks. Pawła…
I cała Polska o nas czyta za sprawą serwisu roratniego Małego Gościa Niedzielnego.

– Roraty w naszej parafii od kilku lat zawsze z Małym Gościem. W tym roku jest nas troszkę mniej, ale radość z oczekiwania
na Zbawiciela jest wielka – zauważył w opisie galerii ks. Paweł Skraba. Publikacja jest tym cenniejsza, że spotkanie roratnie zostało zilustrowane w czasie niedawnej (4 i 5 grudnia) peregrynacji w naszej parafii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
– Patronki Robotników oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki i repliki krzyża nowohuckiego.

Nasza parafia w galerii roratniej MGN   >> zobacz

Tegoroczne Roraty odbywają się pod hasłem: „Cuda nad cudami”. W czasie wieczornych Mszy świętych (o godz. 18.00) dzieci zgłębiają tajemnicę Eucharystii i jednocześnie uczą się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Spotkaniom roratnim towarzyszy piosenka śpiewana przez Magdę Anioł – „Kiedyś wino i chleb”.

CUD NAD CUDAMI | Serwis roratni MGN   >> zobacz

Przeżywamy obecnie drugi tydzień Adwentu, stąd niezmiennie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Roraty w naszej świątyni. Tych parafian, którzy nie mogą przyjść do kościoła, zachęcamy do uczestnictwa online. Dodajmy, że wszystkie kazania roratnie dla dzieci są rejestrowane na naszym kanale YouTube. |KazKo|