W najnowszym wakacyjnym Głosie Parafii możemy przeczytać m.in:

– o jubileuszach kapłańskich Ks. Prałata i Ks. Proboszcza
– o naszym patronie Św. Pawle
– wspomnienie o naszym byłym wikariuszu ś.p. Ks. Wacławie Pateraku
– o brązowej drużynie księży
– o bierzmowaniu w naszej parafii
i wiele innych ciekawych artykułów z życia parafii

ZAPRASZAMY DO NABYWANIA OD NIEDZIELI 26 CZERWCA