XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA | ROK A

Z Ewangelii: „Pokażcie Mi monetę podatkową!”. Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,19-21).

Do refleksji:

1. Co należy się Bogu? Chwała i oddanie boskiej czci! To właśnie należy się Jemu i tylko Jemu!
Taka chwała w żadnej mierze nie przysługuje ani cezarowi ani żadnej innej ziemskiej władzy.

2. Na monetach rzymskich wyryta była podobizna cezara, a zatem do niego powinny one wracać. Bogu zaś należy oddać to,
w czym wyryty jest obraz Boga. A jest on wyryty w każdym człowieku, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Zatem człowiek winien oddać Bogu samego siebie i całego siebie, bo cały jest obrazem Boga.