W najbliższą niedzielę – 28 czerwca – odbędzie się zwyczajowe już w naszej parafii błogosławieństwo matek
w stanie błogosławionym. Na chwilę wspólnej modlitwy i specjalne błogosławieństwo udzielane im przez kapłana
– zapraszamy po Mszy świętej o godz. 12.30.

Będziemy się modlić i dziękować Boga za dar nowego życia, którym obdarzył ojców i matki. Będziemy zanosić do Boga –
za przyczyną Matki Bożej – ufną modlitwę o pomyślność dla mającego przyjść na świat potomstwa, aby każda matka
mogła szczęśliwie urodzić swoje dziecko.

Przypominamy, że modlitwa i błogosławieństwo odbywają się w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. |ks. Proboszcz|