W ręce dzieci z Bimbo w Republice Środkowoafrykańskiej trafiły dary przekazane przez ich rówieśników z Bochni. Stało się to za pośrednictwem naszego rodaka, ks. Michała Rachwalskiego, który po kilkumiesięcznym urlopie w Polsce, powrócił do pracy duszpasterskiej na tamtejszą placówkę misyjną. Poniżej przybliżamy fragmenty listu misjonarza, skierowanego na adres naszej parafii.

 

A gonda Jesus Christ!

Dzieci z bocheńskiej parafii św. Pawła Apostoła, zgod­nie z sugestią byłego już wikariusza ks. Łu­kasza Platy i za aprobatą ks. Proboszcza, podzieliły się swoimi darami z Pierwszej Komunii Świętej z rówieśnikami w kraju misyj­nym, co stało się za moim pośrednictwem. Nie mogłem tego daru przeznaczyć dla niko­go innego, jak tylko dla dzieci, o które trosz­czymy się w parafii w Bimbo. Dzięki ofiarom z Bochni dzieci z naszej świetlicy otrzyma­ły podkoszulki z nadrukowaną grupową fo­tografią ich samych. Bardzo dziękuję za ten dar samym dzieciom z naszej parafii, jak i tym, którzy przyczynili się do realizacji tego prezentu. Mogę Was zapewnić, że mali Afrykań­czycy bardzo ucieszyli się z tego prezentu.

W czasie mojego urlopu odwiedziłem także dzieci pierw­szokomunijne w Szko­le Podstawowej nr 5 w Bochni. Niektóre z nich napi­sały kilka słów do swoich kolegów i koleżanek w Afryce. Chciałbym przytoczyć jeden z listów, napisanych w odpowiedzi przez naszych podopiecznych w świetlicy. Myślę, że dla niektórych z nich może to być początek pięknych przyjaźni.

„Witam Cię, moja siostro Heleno! Nazywam się VOSSIOMAWA Sandra, mam 12 lat. Mieszkam w Bimbo, które znaj­duje się w Republice Środkowoafrykań­skiej. W moim kraju jest dużo palm. Księ­ża z parafii św. Antoniego Padewskiego za­pisali mnie do szkoły. Chodzę do klasy dru­giej. Mam pięciu braci. W moim kraju teraz jest wojna. Dzieci bardzo cierpią, żeby iść do szkoły muszą znaleźć jedzenie i wodę do picia i lekarstwa. Pozdrawiaj Twoją rodzinę ode mnie. Módl się za mnie! Sandra”.

Pełną treść listu ks. Michała, pt. „Dziecięce prezenty”, publikujemy w nowym wydaniu parafialnej gazety „Głos Parafii” (nr 141). Poniżej przedstawiamy kolejne zdjęcia z archiwum misjonarza, wykonane w październiku i listopadzie br. (mg)

Polecamy >>   Moje „misjonowanie” w Bimbo

 

Fot. Archiwum prywatne