Prawie 18 tys. kg makulatury, wycenionej na blisko 4 tys. zł, zebrano w bocheńskich parafiach na budowę studni im. Filipa Adwenta w Sudanie Południowym. Drugą z tegorocznych zbiórek przeprowadzono w parafii św. Jana Napomucena.

Przy kościele św. Jana Nepomucena całodniowa akcja gromadzenia zużytego kartonu i papieru odbyła się 13 czerwca, w dniu szcze­gólnym, gdyż wtedy właśnie w Nie­pokalanowie upamiętniono 10. rocznicę tragicznej śmierci dr. Filipa Adwenta, patro­na budowanej przez bochnian studni w Afryce. Makulaturę dostarczali mieszkańcy całej Bochni oraz z okolicy, co pozwoli­ło zgromadzić 7 140 kg surowca na łączną kwotę 1 580 zł.

Pierwsza w tym roku zbiórka odbyła się w marcu w parafii św. Pawła Apostoła. Dzię­ki instytucjom i osobom o wrażliwym sercu zostały zapełnione cennym dla Sudańczy­ków surowcem prawie 3 kontenery, w któ­rych było 10 702 kg makulatury oraz zło­żono jedną ofiarę na ten cel, co ogółem dało kwotę 2 394,44 zł.

Nadal budujemy studnię   >> zobacz

W wyniku akcji przeprowadzonych w pierwszej połowie tego roku udało się zebrać 17 842 kg makulatury, co zwięk­szyło środki na budowę studni o kwotę 3 974,44 zł.

Tradycyjnie nie zawiodły instytucje, któ­re włączyły się do zbiórki. Makula­turę na ten szlachetny cel otrzymaliśmy od Animex Foods z Krakowa, Bocheń­skich Zakładów Usług Komunalnych, PSS Społem w Bochni, Werner Kenkel Boch­nia, a także od klasy II c ze Szkoły Podsta­wowej nr 4 w Bochni oraz rodziców i dzieci z Publicznego Przedszkola w Jodłówce. Słowa wdzięczności kierujemy także do osób ze wspomnianych bocheńskich parafii, które pracowały bezpośrednio przy odbiorze makulatury, niezależnie od warunków pogodowych – podkreśla Maria Ślusarz z parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, koordynującego bocheńską akcję „Makulatura na misje”.

Już dziś zaprasza się do kolejnych w tym roku zbiórek makulatury, które odbędą się 26 września przy kościele św. Jana Nepo­mucena i 17 października przy kościele św. Pawła Apostoła. Surowiec można wcześniej do­starczyć do bocheńskiej firmy recyklingowej EKO-PARTNER (ul. Par­tyzantów 2), a poświadczenie przekazania oddać organizatorom w dniu zbiórki. (mg)