W niedzielę – 30 października – w naszej parafii będzie możliwość przeprowadzenia rutynowej kontroli stanu swojego zdrowia. Pomocni w tym będą wolontariusze ze Stowarzyszenia „Służba św. Łazarza – Lazarus”.

W ramach czwartej już w tutejszej parafii akcji, pod nazwą „Przystanek Zdrowie”, można dokonać m.in. bezpłatnych pomiarów cukru i ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie EKG. Organizatorzy przypominają, że jest to dobra okazja do rutynowej kontroli stanu zdrowia, jak też wczesnego wykrycia ewentualnych schorzeń.

Do zasadniczych form działalności „Lazarusa” należą: organizowanie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługa transportów medycznych i sanitarnych oraz zabezpieczenie imprez masowych. W czasie „Przystanku Zdrowie” w formie wolnych datków będzie można wesprzeć działalność i rozwój stowarzyszenia. (mg)

Stowarzyszenie „Służba św. Łazarza – Lazarus”   >> zobacz