Członkowie neokatechumenatu z naszej parafii rozpoczęli wspólnotowe przeżywanie Adwentu podczas katechezy w krakowskich Łagiewnikach – w środę 4 grudnia. Spotkanie katechetyczne w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” zgromadziło również wspólnoty z Krakowa, Nowego Sącza i Libiąża.

W łagiewnickim kościele bł. Jana Pawła II dowiedzieliśmy się, że cały Kościół otrzymał wspaniały prezent od papieża Franciszka w postaci adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”. To cenny dokument, szczególnie dla neokatechumenatu, który niebawem będzie przeżywał 50. rocznicę powstania. Papież pisze w nim, że „jest rzeczą dobrą, aby w każdej katechezie zwrócić uwagę na »drogę piękna« (via pulchritudinis). Jeśli – jak twierdzi św. Augustyn – kochamy tylko to, co jest piękne, Syn, który stał się człowiekiem, objawieniem nieskończonego piękna, jest w najwyższym stopniu godny miłości i pociąga nas ku sobie więziami miłości”.

W Słowo Boże wsłuchiwaliśmy się w pięknym otoczeniu i duchowo łącząc się z bł. Janem Pawłem II. Mieliśmy również okazję obejrzeć cudowną szopkę bożonarodzeniową, ofiarowaną w darze przez przedstawicieli regionu trydenckiego z północnych Włoch. (jn)