W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – w środę 14 września 2011 r. – ulicami parafii przeszła procesja Drogi Krzyżowej. Rozważania przy każdej ze stacji prowadził rekolekcjonista ks. Tadeusz Bańkowski z tarnowskiej Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Krzyż nieśli kolejno: kapłani, ojcowie, matki, młodzież oraz przedstawiciele grup apostolskich działających przy parafii. Droga Krzyżowa zakończyła kilkudniowe rekolekcje poprzedzające wrześniowy odpust parafialny na Podwyższenie Krzyża Świętego. (mg)