Ponad 20 chłopców ze szkół podstawowych zostało przyjętych do grona ministrantów tutejszej parafii. Wydarzenie to odbyło się w niedzielę 24 listopada, w święto Liturgicznej Służby Ołtarza, obchodzone w naszej wspólnocie parafialnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów nastąpiło podczas uroczystej Eucharystii o godz. 11.00. Po krótkiej homilii oraz Credo 23 aspirantów otrzymało z rąk Księdza Proboszcza złote kapturki. Chłopcy złożyli również przyrzeczenie, w którym zapewnili, że „czynności ministranta będą wypełniać chętnie, pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej”. Tego zobowiązania podjęli się po kilkumiesięcznym okresie przygotowawczym, w czasie którego zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach.

W tym doniosłym wydarzeniu chłopcom towarzyszyli starsi koledzy, rodzice i bliscy. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy razem spotkali się w dolnym kościele przy kawie i ciastku. Dla duszpasterzy była okazja do podziękowania rodzicom, za włączenie się w trud formowania młodych zastępów chrześcijan. Rodzicom jeszcze raz gratulujemy! Natomiast nowym ministrantom życzymy wytrwałości i entuzjazmu, aby służyli Panu z radością. (xłp)

Kolejni chłopcy w gronie ministrantów   >> zobacz